Zakup słuchawek dwuusznych, kompatybilnych z konsolą operatorską DGT 5810-10.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 322 077 777, , fax. 322 077 395
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 077 777, , fax. 322 077 395
  REGON: 51425985927000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.uw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup słuchawek dwuusznych, kompatybilnych z konsolą operatorską DGT 5810-10.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup słuchawek dwuusznych, kompatybilnych z konsolą operatorską DGT 5810-10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę staje się wykazem oferowanego asortymentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną