Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa
 • Telefon/fax: tel. 32 6032200 , fax. 32 6032201
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  ul. Plebiscytowa 19
  40-035 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 6032200, fax. 32 6032201
  REGON: 27180698300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: • dostawę 20 komputerów osobistych AIO opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji • dostawę 20 laptopów opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. • dostawę 5 tabletów opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną