Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 032 2511451, 2517817 , fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Jagiellońska 17
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2511451, 2517817, fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
  REGON: 34513870000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, według niżej wskazanych pozycji: 1) Część A – zakup n/w sprzętu: a) Pakiet oprogramowania biurowego – 32 sztuki; b) Zestaw komputerowy – 32 sztuki; c) Monitor LCD – 37 sztuk; d) System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 32 sztuki; e) Drukarka laserowa monochromatyczna duża – 1 sztuka; f) Drukarka laserowa monochromatyczna średnia – 1 sztuka; g) Drukarka laserowa monochromatyczna mała – 5 sztuk; h) Skaner dokumentowy – 3 sztuki; i) Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1sztuka; j) Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 sztuka. 2) Część B – zakup pamięci RAM do serwera HP Proliant DL 380 Gen9 – 16 sztuk; 3) Część C – zakup licencji Esset – 12 sztuk; 4) Część D – zakup n/w sprzętu: a) Pakiet oprogramowania biurowego – 2 sztuki; b) Zestaw komputerowy – 2 sztuki; c) Monitor LCD – 2 sztuki; d) System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 2 sztuki; e) Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 sztuka. szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do siwz. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część nr A i/lub część nr B i/lub część nr C i/lub część nr D, zgodnie z w/w częściami zamówienia wskazanymi i szczegółowo opisanymi w załączniku nr 1 do siwz. 3. Użycie nazw własnych w stosunku do systemów i nazw wskazanych w załączniku nr 1 do siwz ma na celu wskazanie konkretnego produktu i jest podyktowane koniecznością zachowania kompatybilności z istniejącym w MOPS Katowice oprogramowaniem i systemami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną