Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek OKI

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-381 Katowice, ul. Józefy Kantorówny
 • Telefon/fax: tel. (032) 256 99 01 , fax. (032) 256 98 47
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  ul. Józefy Kantorówny
  40-381 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 256 99 01, fax. (032) 256 98 47
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek OKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek OKI w zakresie: I. Tonery: 1. OKI ES5473 czarny 7000 stron 5 szt. 2. OKI ES5473 kolor 6000 stron 4 komplety (CMY) 3. OKI ES8461 9000 stron 5 szt. 4. OKI ES8461 9000 Kolor 2 komplety (CMY) 5. OKI ES8473 15000 stron 5 szt. 6. OKI ES8473 10000 stron 10 szt (4C,3M,3Y) 7. OKI MC 861 10000 stron 4 szt (1C,2M,1Y)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną