Zakup macierzy, serwera, pamięci i przełączników wraz z wdrożeniem

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-038 Katowice, Powstańców
 • Telefon/fax: tel. 32 700 78 16, , fax. 32 700 78 44
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
  Powstańców 34
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 700 78 16, , fax. 32 700 78 44
  REGON: 24011409000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.e-slask.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup macierzy, serwera, pamięci i przełączników wraz z wdrożeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup macierzy, serwera, pamięci i przełączników wraz z wdrożeniem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną