Zakup i sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz tlenu medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców
 • Telefon/fax: tel. 32 6093140 , fax. 32 6093154
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
  ul. Powstańców 52
  40-024 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 6093140, fax. 32 6093154
  REGON: 27015111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wpr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz tlenu medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz tlenu medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. 2) Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1a do SIWZ. 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zadanie nr 1 - Zakup i sukcesywna dostawa leków Zadanie nr 2 - Zakup i sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych Zadane nr 3 - Zakup i sukcesywna dostawa preparatów zawierających Ticagrelor Zadanie nr 4 - Zakup i sukcesywna dostawa środków odurzających i psychotropowych Zadanie nr 5 - Zakup i sukcesywna dostawa tlenu medycznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną