Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców
 • Telefon/fax: tel. 32 6093140 , fax. 32 6093154
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
  ul. Powstańców 52
  40-024 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 6093140, fax. 32 6093154
  REGON: 27015111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wpr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, 15 sztuk komputerów typu All-in-one, 41 sztuk zestawów (klawiatura + mysz), 50 sztuk dysków SSD, 1 sztuki projektora, 5 sztuk pamięci RAM, 6 sztuk kamer i 1 sztuki rejestratora, 4 sztuk dysków SAS dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr: Zadanie nr 1 – załącznik nr 5, Zadanie nr 2 – załącznik nr 5a, Zadanie nr 3 – załącznik nr 5b, Zadanie nr 4 – załącznik nr 5c, Zadanie nr 5 – załącznik nr 5d, Zadanie nr 6 – załącznik nr 5e, Zadanie nr 7 – 5f, Zadanie nr 8 – 5g. (Specyfikacje techniczne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną