Zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na obszarze SPR Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Pyskowice, Mysłowice

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców
 • Telefon/fax: tel. 32 6093140 , fax. 32 6093154
 • Data zamieszczenia: 2019-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
  ul. Powstańców 52
  40-024 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 6093140, fax. 32 6093154
  REGON: 27015111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wpr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na obszarze SPR Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Pyskowice, Mysłowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę energii na obszarach: 1) SPR Katowice, 40-024 ul. Powstańców 52; 2) SPR Katowice – Wełnowiec 40-139 ul. Kotlarza 10A; 3) SPR Katowice – Kostuchna 40-959 ul. Szarych Szeregów 60A; 4) Szkoła Ratownictwa – Katowice 40-871 ul. Tysiąclecia 88A; 5) SPR Tysiąclecie – Katowice 40-871 ul. Tysiąclecia 88B 6) SPR Katowice – 1000lecie 40-871 ul. Tysiąclecia 88C; 7) SPR Katowice - Szopienice 40-384 ul. Ks. Bpa Bednorza 3; 8) SPR Gliwice 44-100 ul. Konarskiego 26; 9) SPR Tarnowskie Góry 42-600 ul. B. Skórki 5; 10) SPR Rybnik 44-200 ul. Energetyków 46; 11) SPR Jastrzębie Zdrój 44-335 Al. Jana Pawła II 9; 12) SPR Pyskowice 44-120 ul. Szpitalna 2B; 13) SPR Mysłowice 41-400 ul. Mikołowska /w budowie/ Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku Nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną