Zakup, dostawa wraz z montażem projektorów multimedialnych, ekranów i nagłośnienia dla jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547 , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, fax. 32 2083568
  REGON: 000289035
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa wraz z montażem projektorów multimedialnych, ekranów i nagłośnienia dla jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, dostawa wraz z montażem projektorów multimedialnych, ekranów i nagłośnienia dla jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety: Pakiet nr 1 – Projektor multimedialny TYP A, Pakiet nr 2 – Odtwarzacz UWAGA: W celu zapoznania się z istniejącymi warunkami poszczególnych pomieszczeń sugerowane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w zakresie pakietów nr 1-2 po wcześniejszym ustaleniu terminu z Użytkownikiem wskazanym w Harmonogramie dostaw stanowiącym załącznik do SIWZ. W trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane informacje techniczne. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik 2.1-2.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną