Wymiana okien w Drugim Urzędzie Skarbowym w Częstochowie, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gliwicach oraz w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-022 Katowice, Damrota
 • Telefon/fax: tel. 32 2076000, , fax. 32 2076010
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  Damrota 25
  40-022 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2076000, , fax. 32 2076010
  REGON: 10212340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien w Drugim Urzędzie Skarbowym w Częstochowie, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gliwicach oraz w Urzędzie Skarbowym w Jaworznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w budynku Drugim Urzędzie Skarbowego w Częstochowie przy ul. Tkacka 3, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gliwicach przy ul. Młodego Hutnika 2, oraz w Urzędzie Skarbowym Jaworzno przy ul. Grunwaldzka 274, zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz projektem umowy. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń w tym w szczególności prowadzenie robót w taki sposób aby nie zanieczyszczać terenu nie objętego robotami i nie utrudniać pracy w pozostałych częściach budynku. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną