Wykonanie remontu obiektu przy ul. Czecha 2 w Katowicach obejmującego wykonanie izolacji ścian poniżej terenu i cokołu, drenażu opaskowego, opaski przy budynku

Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 032 2511451, 2517817 , fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Jagiellońska 17
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2511451, 2517817, fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
  REGON: 34513870000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu obiektu przy ul. Czecha 2 w Katowicach obejmującego wykonanie izolacji ścian poniżej terenu i cokołu, drenażu opaskowego, opaski przy budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu obiektu przy ul. Czecha 2 w Katowicach obejmującego wykonanie izolacji ścian poniżej terenu i cokołu, drenażu opaskowego, opaski przy budynku). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : 1) Projekcie technicznym budowlano-wykonawczym – Załącznik nr 1: (Załącznik ten zawiera większy zakres prac obejmujący prace będące przedmiotem wykonanego całego projektu technicznego – izolacja ścian poniżej terenu i cokołu, drenaż opaskowy, opaska przy budynku, remont tarasu, remont piwnicy, ale niektórych, ze względu na ograniczoną ilość posiadanych na realizację zamówienia środków finansowych, niniejsze postępowanie nie dotyczy, w związku z czym do realizacji niniejszego zamówienia należy odnieść tylko te dane z projektu i informacje ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które dotyczą w/w zakresu prac – tj. izolacja ścian poniżej terenu i cokołu, drenaż opaskowy, opaska przy budynku). 2) Przedmiarze prac – Załącznik nr 2. 3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 3 (Załącznik ten zawiera większy zakres prac obejmujący prace będące przedmiotem wykonanego projektu technicznego – izolacja ścian poniżej terenu i cokołu, drenaż opaskowy, opaska przy budynku, remont tarasu, remont piwnicy, ale niektórych niniejsze postępowanie nie dotyczy, w związku z czym do realizacji niniejszego zamówienia należy odnieść tylko te dane i informacje ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które dotyczą w/w zakresu prac - tj. izolacja ścian poniżej terenu i cokołu, drenaż opaskowy, opaska przy budynku). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty ogólnobudowlane, 2) prace wykończeniowe i porządkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną