Wykonanie druku publikacji "Narracje miejskie" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 32 758 77 01 , fax. 32 758 77 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  ul. Raciborska 37
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 758 77 01, fax. 32 758 77 01
  REGON: 27762086000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Publiczna Szkoła Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie druku publikacji "Narracje miejskie" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dane techniczne publikacji: Publikacja dwutomowa Narracje Miejskie/City Narratives format 160×240 mm Papier Alto offset obj. Ivory gr 100 – środki wysokiej jakości bezdrzewny, objętościowy papier offsetowy w kolorze kości słoniowej (ivory). Jest to nowoczesny papier niepowlekany, produkowany z celulozy bielonej metodą bezchlorową (TCF). oraz Munken Print Cream gr. 300 – okładka wysokiej jakości papier niepowlekany o kremowym odcieniu oraz o fakturze i sztywności odpowiedniej do większości rodzajów książek, drukowanych w kolorze lub czarno-białych. – Druk offsetowy – Introligatornia Naświetlanie: CTP (naświetlanie płyt z pliku) Nakład: 500 sztuk (tj. 500 szt. 1 tomu i 500 szt. 2 tomu) 1. Okładka ze skrzydłami (x2 – dla każdego z tomów) – Format: 640×240 mm (dokładny format zostanie doprecyzowany po obliczeniu grubości grzbietów, w tej chwili założona grubość to 20 mm, szerokość każdego skrzydła – 150 mm) – Papier: Munken Print Cream gr. 300 – Kolorystyka: 3+2 (PANTONE 2345U + PANTONE 557U + K / druga strona 2 pantony) – Objętość części pracy: 6 str. − lakierowanie przód: lakier offsetowy − lakierowanie tył: lakier offsetowy − szycie nićmi − oprawa miękka z dwoma skrzydłami − pakowanie tomów 1 i 2 razem w folię 2. Środek: – Format: 160×240 mm – Papier: Alto offset obj. Ivory gr 100 – Objętość i kolorystyka z podziałem na tomy TOM I (392 str.) składka strony kolorystyka strony z pantonem 1 do 16 2+2 (pantone 2345U) 1, 3, 4, 14, 15 2 do 32 1+1 K 3 do 48 1+1 K 4 do 64 1+1 K 5 do 80 1+1 K 6 do 96 2+2 (pantone 2345U) 82, 83 7 do 112 1+1 K 8 do 128 1+1 K 9 do 144 1+1 K 10 do 160 1+1 K 11 do 176 1+1 K 12 do 192 4+4 cmyk 13 do 208 4+4 cmyk 14 do 224 4+4 cmyk 15 do 240 4+4 cmyk tylko str. 225 cmyk reszta 1+1 K 16 do 256 1+1 K 17 do 272 1+1 K 18 do 288 1+1 K 19 do 304 1+1 K 20 do 320 2+2 (pantone 557U) 318, 319 21 do 336 1+1 K 22 do 352 1+1 K 23 do 368 1+1 K 24 do 384 2+2 (pantone 557U) 380, 381 25 niepełna składka do 392 2+2 (pantone 557U) 389, 390, 392 TOM II (280 str.) składka strony kolorystyka strony z pantonem 1 do 16 2+2 (pantone 2345U) 1, 3, 4, 14, 15 2 do 32 1+1 K 3 do 48 1+1 K 4 do 64 1+1 K 5 do 80 1+1 K 6 do 96 2+2 (pantone 2345U) 82, 83 7 do 112 1+1 K 8 do 128 4+4 cmyk od str. 125 9 do 144 4+4 cmyk wszystkie strony 10 do 160 4+4 cmyk tylko 145 reszta 1+1 K 11 do 176 1+1 K 12 do 192 1+1 K 13 do 208 2+2 (pantone 557U) 202, 203 14 do 224 1+1 K 15 do 240 1+1 K 16 do 256 1+1 K 17 do 272 2+2 (pantone 557U) 268, 269 18 niepełna składka do 280 2+2 (pantone 557U) 277, 278, 280 Zamawiający udostępni materiał do druku na serwerze ftp w formacie pdf do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Publikacja posiada numer ISBN. Dane techniczne publikacji: Publikacja dwutomowa Narracje Miejskie/City Narratives format 160×240 mm Papier Alto offset obj. Ivory gr 100 – środki wysokiej jakości bezdrzewny, objętościowy papier offsetowy w kolorze kości słoniowej (ivory). Jest to nowoczesny papier niepowlekany, produkowany z celulozy bielonej metodą bezchlorową (TCF). oraz Munken Print Cream gr. 300 – okładka wysokiej jakości papier niepowlekany o kremowym odcieniu oraz o fakturze i sztywności odpowiedniej do większości rodzajów książek, drukowanych w kolorze lub czarno-białych. – Druk offsetowy – Introligatornia Naświetlanie: CTP (naświetlanie płyt z pliku) Nakład: 500 sztuk (tj. 500 szt. 1 tomu i 500 szt. 2 tomu) 1. Okładka ze skrzydłami (x2 – dla każdego z tomów) – Format: 640×240 mm (dokładny format zostanie doprecyzowany po obliczeniu grubości grzbietów, w tej chwili założona grubość to 20 mm, szerokość każdego skrzydła – 150 mm) – Papier: Munken Print Cream gr. 300 – Kolorystyka: 3+2 (PANTONE 2345U + PANTONE 557U + K / druga strona 2 pantony) – Objętość części pracy: 6 str. − lakierowanie przód: lakier offsetowy − lakierowanie tył: lakier offsetowy − szycie nićmi − oprawa miękka z dwoma skrzydłami − pakowanie tomów 1 i 2 razem w folię 2. Środek: – Format: 160×240 mm – Papier: Alto offset obj. Ivory gr 100 – Objętość i kolorystyka z podziałem na tomy TOM I (392 str.) składka strony kolorystyka strony z pantonem 1 do 16 2+2 (pantone 2345U) 1, 3, 4, 14, 15 2 do 32 1+1 K 3 do 48 1+1 K 4 do 64 1+1 K 5 do 80 1+1 K 6 do 96 2+2 (pantone 2345U) 82, 83 7 do 112 1+1 K 8 do 128 1+1 K 9 do 144 1+1 K 10 do 160 1+1 K 11 do 176 1+1 K 12 do 192 4+4 cmyk 13 do 208 4+4 cmyk 14 do 224 4+4 cmyk 15 do 240 4+4 cmyk tylko str. 225 cmyk reszta 1+1 K 16 do 256 1+1 K 17 do 272 1+1 K 18 do 288 1+1 K 19 do 304 1+1 K 20 do 320 2+2 (pantone 557U) 318, 319 21 do 336 1+1 K 22 do 352 1+1 K 23 do 368 1+1 K 24 do 384 2+2 (pantone 557U) 380, 381 25 niepełna składka do 392 2+2 (pantone 557U) 389, 390, 392 TOM II (280 str.) składka strony kolorystyka strony z pantonem 1 do 16 2+2 (pantone 2345U) 1, 3, 4, 14, 15 2 do 32 1+1 K 3 do 48 1+1 K 4 do 64 1+1 K 5 do 80 1+1 K 6 do 96 2+2 (pantone 2345U) 82, 83 7 do 112 1+1 K 8 do 128 4+4 cmyk od str. 125 9 do 144 4+4 cmyk wszystkie strony 10 do 160 4+4 cmyk tylko 145 reszta 1+1 K 11 do 176 1+1 K 12 do 192 1+1 K 13 do 208 2+2 (pantone 557U) 202, 203 14 do 224 1+1 K 15 do 240 1+1 K 16 do 256 1+1 K 17 do 272 2+2 (pantone 557U) 268, 269 18 niepełna składka do 280 2+2 (pantone 557U) 277, 278, 280 Zamawiający udostępni materiał do druku na serwerze ftp w formacie pdf do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Publikacja posiada numer ISBN. Dane techniczne publikacji: Publikacja dwutomowa Narracje Miejskie/City Narratives format 160×240 mm Papier Alto offset obj. Ivory gr 100 – środki wysokiej jakości bezdrzewny, objętościowy papier offsetowy w kolorze kości słoniowej (ivory). Jest to nowoczesny papier niepowlekany, produkowany z celulozy bielonej metodą bezchlorową (TCF). oraz Munken Print Cream gr. 300 – okładka wysokiej jakości papier niepowlekany o kremowym odcieniu oraz o fakturze i sztywności odpowiedniej do większości rodzajów książek, drukowanych w kolorze lub czarno-białych. – Druk offsetowy – Introligatornia Naświetlanie: CTP (naświetlanie płyt z pliku) Nakład: 500 sztuk (tj. 500 szt. 1 tomu i 500 szt. 2 tomu) 1. Okładka ze skrzydłami (x2 – dla każdego z tomów) – Format: 640×240 mm (dokładny format zostanie doprecyzowany po obliczeniu grubości grzbietów, w tej chwili założona grubość to 20 mm, szerokość każdego skrzydła – 150 mm) – Papier: Munken Print Cream gr. 300 – Kolorystyka: 3+2 (PANTONE 2345U + PANTONE 557U + K / druga strona 2 pantony) – Objętość części pracy: 6 str. − lakierowanie przód: lakier offsetowy − lakierowanie tył: lakier offsetowy − szycie nićmi − oprawa miękka z dwoma skrzydłami − pakowanie tomów 1 i 2 razem w folię 2. Środek: – Format: 160×240 mm – Papier: Alto offset obj. Ivory gr 100 – Objętość i kolorystyka z podziałem na tomy TOM I (392 str.) składka strony kolorystyka strony z pantonem 1 do 16 2+2 (pantone 2345U) 1, 3, 4, 14, 15 2 do 32 1+1 K 3 do 48 1+1 K 4 do 64 1+1 K 5 do 80 1+1 K 6 do 96 2+2 (pantone 2345U) 82, 83 7 do 112 1+1 K 8 do 128 1+1 K 9 do 144 1+1 K 10 do 160 1+1 K 11 do 176 1+1 K 12 do 192 4+4 cmyk 13 do 208 4+4 cmyk 14 do 224 4+4 cmyk 15 do 240 4+4 cmyk tylko str. 225 cmyk reszta 1+1 K 16 do 256 1+1 K 17 do 272 1+1 K 18 do 288 1+1 K 19 do 304 1+1 K 20 do 320 2+2 (pantone 557U) 318, 319 21 do 336 1+1 K 22 do 352 1+1 K 23 do 368 1+1 K 24 do 384 2+2 (pantone 557U) 380, 381 25 niepełna składka do 392 2+2 (pantone 557U) 389, 390, 392 TOM II (280 str.) składka strony kolorystyka strony z pantonem 1 do 16 2+2 (pantone 2345U) 1, 3, 4, 14, 15 2 do 32 1+1 K 3 do 48 1+1 K 4 do 64 1+1 K 5 do 80 1+1 K 6 do 96 2+2 (pantone 2345U) 82, 83 7 do 112 1+1 K 8 do 128 4+4 cmyk od str. 125 9 do 144 4+4 cmyk wszystkie strony 10 do 160 4+4 cmyk tylko 145 reszta 1+1 K 11 do 176 1+1 K 12 do 192 1+1 K 13 do 208 2+2 (pantone 557U) 202, 203 14 do 224 1+1 K 15 do 240 1+1 K 16 do 256 1+1 K 17 do 272 2+2 (pantone 557U) 268, 269 18 niepełna składka do 280 2+2 (pantone 557U) 277, 278, 280 Zamawiający udostępni materiał do druku na serwerze ftp w formacie pdf do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Publikacja posiada numer ISBN. Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi na okres co najmniej 12 miesięcy. Miejsce realizacji: Wykonawca winien dostarczyć zamówienie na własny koszt i ryzyko wraz z wniesieniem do magazynu książek zlokalizowanego na II piętrze budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50. Budynek jest wyposażony w windę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną