Wykonanie dla Miasta Katowice fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych i fotoplanów, skaningu laserowego LIDAR, numerycznego modelu terenu NMT, opracowania prawdziwej ortofotomapy „true ortho”, aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli wraz z dostawą i konfiguracją oprogramowania do wizualizacji w architekturze chmury usługi Oracle PaaS & IaaS Universal Credit i integracją z Systemem MSZ-KIIP.

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dla Miasta Katowice fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych i fotoplanów, skaningu laserowego LIDAR, numerycznego modelu terenu NMT, opracowania prawdziwej ortofotomapy „true ortho”, aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli wraz z dostawą i konfiguracją oprogramowania do wizualizacji w architekturze chmury usługi Oracle PaaS & IaaS Universal Credit i integracją z Systemem MSZ-KIIP.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ​W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych w paśmie RGB oraz z bliską podczerwienią CIR, b) opracowanie na podstawie powyższych zdjęć prawdziwej ortofotomapy w kompozycji RGB oraz z bliską podczerwienią w układzie PL-2000s6, c) wykonanie zdjęć ukośnych RGB min. 7cm, d) opracowanie na podstawie zdjęć ukośnych czterech fotoplanów w kompozycji RGB, e) pozyskanie chmury punktów metodą skaningu laserowego LiDAR, f) opracowanie numerycznego modelu terenu NMT, NMPT, g) aktualizacja numerycznego modelu budynków i budowli 3D oraz opracowanie modelu 3D w formacie siatki „mesh”, h) instalacja aplikacji www do publikacji i porównywania danych archiwalnych oraz pozyskanych w ramach przedmiotu zamówienia w tym integracja dwukierunkowa z Systemem MSZ-KIIP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną