wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28 c, ul. Sławka 30, 30 a, 30 b, ul. Sławka 34, 34 a, 34 b, ul. Sławka 38, 38 a, ul. Sławka 40, 40 a, 40 b w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 2536713, 2537785, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Krasińskiego 14
  40-019 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2536713, 2537785, , fax. -
  REGON: 27343728300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28 c, ul. Sławka 30, 30 a, 30 b, ul. Sławka 34, 34 a, 34 b, ul. Sławka 38, 38 a, ul. Sławka 40, 40 a, 40 b w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków: a) przy ul. Sławka 28, 28c w Katowicach, b) przy ul. Sławka 30, 30a, 30b w Katowicach, c) przy ul. Sławka 34, 34a, 34b w Katowicach, d) przy ul. Sławka 38, 38a w Katowicach, e) przy ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262900-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną