Wybór dostawcy specjalistycznych źródeł światła

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-161 Katowice, Al. Korfantego
 • Telefon/fax: tel. 32 3927171, 3927202, , fax. 323 927 376
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
  Al. Korfantego 38
  40-161 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3927171, 3927202, , fax. 323 927 376
  REGON: 27050488900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór dostawcy specjalistycznych źródeł światła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa specjalistycznych źródeł światła. Szczegółowy opis zawarto zaproszeniu do on-line postępowania, które dostępne jest pod adresem https://www.katowice-airport.com/e-aukcje.php
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31680000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną