świadczenie usług serwisu – konserwacji i naprawy dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 2536713, 2537785, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Krasińskiego 14
  40-019 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2536713, 2537785, , fax. -
  REGON: 27343728300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług serwisu – konserwacji i naprawy dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług serwisu – konserwacji i naprawy dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o. w podziale na części: - Część 1 – dźwigi osobowe i platformy dla osób niepełnosprawnych różnych producentów w tym dźwigi składane z części kilku producentów, - Część 2 – dźwigi osobowe firmy Schindler Sp. z o. o., - Część 3 – dźwigi osobowe firmy Otis Sp. z o. o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50750000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną