Usługi transportu sanitarnego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana
 • Telefon/fax: tel. 32 3581460, 3581200, 3581332 , fax. 32 2518437, 32 35 8 432
 • Data zamieszczenia: 2020-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Ceglana 35
  40-514 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, fax. 32 2518437, 32 35 8 432
  REGON: 00132576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportu sanitarnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, odpowiednimi do tego celu środkami transportu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Usługi będą świadczone dla lokalizacji: Katowice ul. Ceglana 35 , Katowice ul. Medyków 14 Zamówienie składa się z 2 pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: • Pakiet nr 1 – transport sanitarny z zespołem specjalistycznym - w składzie co najmniej 3-osobowym: lekarz, ratownik medyczny, kierowca – ratownik. Transport do i z miejsca wskazanego na zleceniu, w szczególności pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego na konsultację lub transport do miejsca wskazanego na zleceniu, w szczególności do dalszego leczenia. • Pakiet nr 2 – transport sanitarny ratowniczy - w składzie co najmniej 2-osobowym: ratownik, kierowca-ratownik. Transport do i z miejsca wskazanego na zleceniu, w szczególności pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego na konsultację lub transport do miejsca wskazanego na zleceniu, w szczególności do dalszego leczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną