Usługa wynajmu mikrobusów/autokarów wraz z kierowcą w ramach projektu ChemiK – Chemia + Kompetencje

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wynajmu mikrobusów/autokarów wraz z kierowcą w ramach projektu ChemiK – Chemia + Kompetencje
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest „Usługa wynajmu mikrobusów/autokarów wraz z kierowcą w ramach projektu ChemiK – Chemia + Kompetencje w zakresach szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: a) Część A – Wyjazdy z Bytomia, Rudy Śląskiej i Katowic; b) Część B – Wyjazdy z Tychów i Pszczyny. 4) Usługa realizowana będzie według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie otrzymywanych zamówień, w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 25.06.2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną