Usługa transportu studentów UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.us.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu studentów UŚ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu studentów Uniwersytetu Śląskiego podczas ćwiczeń geologicznych w rejonie Kielc i Chęcin. Wykonawca zapewni sprawny pojazd (autokar/ autobus/ bus) wraz z kierowcą (pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 1995r., minimum 50 miejsc siedzących + kierowca). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Termin realizacji zamówienia. Przedmiot umowy realizowany będzie od 03.07.2020r. do 17.07.2020r. (z wyłączeniem niedziel tj. 5 i 12 lipca). 4) Miejsce realizacji zamówienia: Przejazdy w rejonie Kielc i Chęcin zgodnie z harmonogramem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Miejscem podstawienia autokaru, z którego rozpoczynać i kończyć się będą wyjazdy jest Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (adres Korzecko 1C, 26-060 Korzecko)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną