Usługa IaaS/PaaS – w modelu Dedicated Private Cloud, polegająca na udostępnieniu optymalnego i bezpiecznego środowiska pracy w zakresie zarówno sprzętu serwerowego, jak również zasobów składowania danych oraz urządzeń sieciowych pozwalająca na realizację pracy w czasie rzeczywistym funkcji IT

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-040 Katowice, Wita Stwosza
 • Telefon/fax: tel. 32 2051120, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
  Wita Stwosza 7
  40-040 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2051120, , fax. -
  REGON: 271521223
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa IaaS/PaaS – w modelu Dedicated Private Cloud, polegająca na udostępnieniu optymalnego i bezpiecznego środowiska pracy w zakresie zarówno sprzętu serwerowego, jak również zasobów składowania danych oraz urządzeń sieciowych pozwalająca na realizację pracy w czasie rzeczywistym funkcji IT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udostępnieniu optymalnego i bezpiecznego środowiska pracy dla „Centrum Usług Wspólnych w Katowicach” w czasie rzeczywistym w zakresie IT, wraz z potrzebnymi do realizacji tego celu zasobami do przetwarzania i gromadzenia danych, oraz konieczną infrastrukturą programową i sieciową. Realizacja przedsięwzięcia, związana z utworzeniem Platformy usługowej zrealizowanej w modelu Dedicated Private Cloud będzie wiązała się ze spełnieniem przez Wykonawcę warunków zapewniających bezpieczne środowisko pracy i wysoki poziom jakości w obszarach: • wysoki poziom dostępności rocznej z gwarantowanym SLA (Service Level Agreement), • bezpieczeństwo energetyczne, • bezpieczeństwo fizyczne, • bezpieczeństwo danych, • bezpieczeństwo środowiska pracy, • bezpieczeństwo telekomunikacyjne, • ciągłą kontrolę zdarzeń i incydentów w trybie 24/7/365. Przedmiot zamówienia powinien zapewnić optymalne i bezpieczne środowisko pracy dla systemów informatycznych Zamawiającego, w szczególności zapewnić: • PLATFORMĘ DEDICATED PRIVATE CLOUD opartą o redundantne środowisko zwirtualizowane, zlokalizowane w Data Center. • dedykowane zasoby dyskowe ulokowane na współdzielonej szybkiej macierzy dyskowej z możliwością rozbudowy o kolejne zasoby. • system backupu oparty o zmodernizowane, wcześniej posiadane zasoby IT. System zbudowany zostanie z wykorzystaniem serwera będącego własnością Zamawiającego i umieszczony w ramach PLATFORMY DEDICATED PRIVATE CLOUD. • rezerwowy serwer wirtualizacyjny – który jako drugi zmodernizowany serwer umieszczony zostanie w siedzibie Zamawiającego. Jego zadaniem będzie, replikacja środowiska produkcyjnego poza godzinami pracy, tworząc w ten sposób w pełni funkcjonalne środowisko. • Zapewnić dodatkowe zasoby kolokacyjne min. 6U – tj. przestrzeń w szafie zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń realizujących projekt (PLATFORMA DEDICATED PRIVATE CLOUD) i pozwalające na wykonanie patchcordowania. • drugie niezależne geolokalizacyjnie Data Center, w której w przyszłości, Zamawiający będzie składował dodatkowy backup lub środowisko wirtualizacji. System transmisji danych oparty o redundantne, dedykowane łącza światłowodowe, podłączone do nowych przełączników w ramach PLATFORMY DEDICATED PRIVATE CLOUD oraz zmodernizowanych przełączników Zamawiającego. • redundantne łącza dostępu do sieci internet tj. łącze zapasowe, które zapewni wsparcie dla udostępnionej platformy. Oferta musi obejmować dedykowany sprzęt tylko i wyłącznie dla Zamawiającego w zakresie zarówno sprzętu serwerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach środowiska Klienta. Wszystkie wyceny muszą zawierać instalację oraz wsparcie na poziomie sprzętu i wirtualizacji przez cały okres umowy. Sprzęt zakupiony dla Zamawiającego w ramach modernizacji serwerów musi być fizycznie nowy (wcześniej nie używany). Sprzęt ten powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż styczeń 2020, z gwarancją sprzętową obejmującą cały okres świadczenia usług oraz realizowaną na zasadach On-site Repair (Next Business Day). Zamawiający oczekuje struktury systemu o wysokiej dostępności, w ramach której będzie mógł samodzielnie lub przy pomocy Działu IT Wykonawcy wykreować dowolną ilość wirtualnych serwerów. Ich ilość będzie ograniczona jedynie fizycznymi zasobami sprzętowymi zastosowanych komponentów. Szczegółowe warunki jakim winna odpowiadać usługa wymieniona w pkt.2.1 zawierają następujące tabele stanowiące załączniki do SIWZ:  Załącznik nr 6 - Tabela 1. Wymagania, jakie musi spełniać miejsce, gdzie usytuowane będzie rozwiązanie Dedicated Private Cloud DATA CENTER (DC).  Załącznik nr 6a - Tabela 2. Wymagania związane z podstawowymi parametrami jakości usług (SLA) oraz warunkami stawianymi dla lokalizacji Data Center.  Załącznik nr 6b - Tabela 3. Wymagania dotyczące dedykowanych ciemnych włókien z wykorzystaniem tras światłowodowych.  Załącznik nr 6c - Tabela 4. Wymagania dotyczące sprzętu na którym będzie świadczona usługa IaaS oraz PaaS oraz usługa transmisji informacji pomiędzy siecią Zamawiającego, a siecią Internet za pośrednictwem sieci Wykonawcy.  Załącznik nr 6d - Tabela 5. Wymagania związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych i ochronią prawa osób, których dotyczą. 2.1.1. Oferta musi uwzględniać: 1. finansowanie całej infrastruktury IT, 2. kompleksową instalację oraz uruchomienie opisanego środowiska IT, 3. zarządzanie i monitoring infrastrukturą serwerową oraz macierzową, 4. zarządzanie siecią LAN (w ramach PLATFORMY IaaS/PssS) oraz SAN - zestawienie wewnętrznych połączeń oraz ich konfiguracja, 5. monitoring parametrów środowiskowych w trybie 24/7/365 (klimatyzacja, zasilanie, wilgotność, temperatura) - w ramach PLATFORMY, 6. tworzenie i modyfikowanie zadań backupowych oraz zarządzanie środowiskiem wirtualnego – zapewnione 4h w miesiącu, - zarządzanie oraz monitorowanie całego środowiska wirtualizacyjnego do poziomu maszyn wirtualnych, 7. obsługę serwisową na warunkach określonych w specyfikacji, 8. publiczna adresacja IP dla środowiska IT - całkowite koszty energii elektrycznej, 9. całkowite koszty kolokacji (w tym przestrzeń dla Zamawiającego min 6U w ramach Platformy Dedicated Private Cloud, 10. help desk i monitoring – dostępność dyżurnych inżynierów w trybie 24/7/365.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną