Usługa ubezpieczenia grupowego na życie pracownikow Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach -Radia Katowice- SA oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, Radio Katowice SA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, Radio Katowice SA
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-953 Katowice, ul. Ligonia
 • Telefon/fax: tel. 032 2005400, 2005461 , fax. 322 005 581
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, Radio Katowice SA
  ul. Ligonia 29
  40-953 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2005400, 2005461, fax. 322 005 581
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia grupowego na życie pracownikow Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach -Radia Katowice- SA oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach Radia Katowice SA oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. Ubezpieczenie obejmować będzie pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, a dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie pracowników Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach Radia Katowice SA, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie. Przewidywana liczba osób, które przystąpią do ubezpieczenia - 80 osób. Liczba ta została ustalona na podstawie obecnie zawartych umów ubezpieczenia pracowników Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach Radia Katowice SA. Zamawiający informuje, że nie ma wpływu na ilość pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia. Przystąpienie do ubezpieczenia przez inną niż wykazana powyżej ilość pracowników, będzie zobowiązywało Wykonawcę do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach przedstawionych w ofercie i nie będzie mogło być podstawą do jakiegokolwiek roszczenia ze strony Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną