Transport uczniów do przedszkoli i szkoły wraz z opieką

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-040 Katowice, Wita Stwosza
 • Telefon/fax: tel. 32 2051120, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
  Wita Stwosza 7
  40-040 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2051120, , fax. -
  REGON: 271521223
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport uczniów do przedszkoli i szkoły wraz z opieką
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe, polegające na dowożeniu 3 uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkoły oraz ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania wraz z opieką.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną