Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-017 Katowice, ul. Myśliwska
 • Telefon/fax: tel. +48322586281 , fax. +48322598710
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48322586281, fax. +48322598710
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach. Dostawa w zakresie, o którym mowa powyżej będzie realizowana zgodnie z następującym podziałem na części: Część nr 1 pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Rejonu w Częstochowie”; Część nr 2 pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Rejonu w Zabrzu”; Część nr 3 pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Rejonu w Lublińcu”; Część nr 4 pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Rejonu w Pszczynie”; Część nr 5 pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Rejonu w Wysokim Brzegu”; Część nr 6 pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Rejonu w Zawierciu”. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (zadań). Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na wszystkie części (zadania).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną