Serwis, walidacja i rekwalifikacja pomieszczeń strefy kontrolowanej Banku Tkanek. Dostawa filtrów HEPA oraz zakup filtrów G4,F7 i F9

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 087 300 , fax. 322 516 144
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Raciborska 15
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 087 300, fax. 322 516 144
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis, walidacja i rekwalifikacja pomieszczeń strefy kontrolowanej Banku Tkanek. Dostawa filtrów HEPA oraz zakup filtrów G4,F7 i F9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Serwis, walidacja i rekwalifikacja pomieszczeń strefy kontrolowanej Banku Tkanek. Dostawa filtrów HEPA oraz zakup filtrów G4,F7 i F9 tj. PAKIET NR 1 Dostawa filtrów klasy G4, F7 i F9 wraz z utylizacją zdemontowanych PAKIET NR 2 Dostawa filtrów HEPA H13 Typ FA-13/50 wraz z utylizacją zdemontowanych oraz serwis, walidacja i kwalifikacja pomieszczeń strefy kontrolowanej Banku Tkanek, zgodna z zasadami GMP
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną