ROZBIÓRKA BUDYNKÓW przy ul. BIELSKIEJ 1a W KATOWICACH

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBIÓRKA BUDYNKÓW przy ul. BIELSKIEJ 1a W KATOWICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Rozbiórka budynków przy ul. Bielskiej 1a w Katowicach” 2. Lokalizacja: Województwo śląskie, Województwo śląskie, miasto Katowice, Obręb – 0013, ulica Bielska 1a /Park Murckowski/, Przedmiot opracowania zlokalizowany jest na działkach o numerach:: 1082/57 Bi (KM 19), 174/50 Bi (KM 21), 1083/57 (KM 19), 255/50 (KM 21) Właściciel - Miasto Katowice. 3. Zakres: Przedmiot rozbiórki stanowią dwa budynki: budynek A – parterowy oraz budynek B - trzykondygnacyjny. Budynki zlokalizowane na dwóch działkach ewidencyjnych, z granicą przebiegającą pod budynkiem „B”. Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (174p). Teren ani budynki nie są objęte ochroną konserwatorską. Budynki wpięte do kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Budynki posiadają przyłącze wody. Budynki odłączone od zasilania energetycznego. Z uwagi na tymczasowe użytkowanie części pomieszczeń dla potrzeb przyległego lodowiska pomieszczenia parteru podłączone są do przyłącza energetycznego lodowiska. Budynek „B” posiada przyłącze CO stanowiące część sieci kopalnianej. CO – nieużytkowane, odłączone. Budynki nie posiadają przyłącza gazowego. Budynek parterowy „A” o powierzchni zabudowy ok. 177m², wybudowany w latach 50/60 -tych (brak dokumentacji archiwalnej), w konstrukcji murowej - tradycyjnej, kryty dachem dwuspadowym, na konstrukcji z kratownic drewnianych, pokryty papą na pełnym deskowaniu. Budynek częściowo podpiwniczony – kotłownia węglowa. Wejście do budynku od strony zachodniej po schodach zewnętrznych oraz pochylni. Od strony wschodniej pozostałości trybun przyległego starego lodowiska. Budynek posiada dwie większe, wydzielone sale o pow. ok. 60m² i 70m² oraz WC, aneks kuchenny i dwa pomieszczenia o pow. ok 7m². W budynku dodatkowo znajduje się pomieszczenie techniczne o pow. ok 2m² dostępne od zewnątrz oraz poniżej parteru (piwnica) kotłownia o pow. ok. 34m² i drugie pomieszczenie techniczne o pow. ok. 3m². Powierzchnia parteru 155,23m² Powierzchnia piwnic 36,88m² Instalacje: Wszystkie instalacje wewnętrzne budynku – do rozbiórki. Budynek trójkondygnacyjny „B” o powierzchni zabudowy 139,24m², wybudowany w latach 1986-87 w konstrukcji murowej - tradycyjnej, ze stropami prefabrykowanymi, kanałowymi, kryty dachem dwuspadowym, w konstrukcji drewnianej, w układzie krokwiowo-jętkowym, pokryty blachą trapezową układaną na pełnym deskowaniu krytym papą. Poddasze nieocieplone. Budynek niepodpiwniczony. Fundamenty żelbetonowe, ze ściągami. Ściany konstrukcyjne warstwowe, ściany działowe – 6 i 12cm. Budynek posiada trzy niezależne wejścia oraz wydzielony garaż. Parter budynku nieskomunikowany schodami wewnętrznymi z resztą budynku stanowi wydzieloną część. Kondygnacja przewidziana jako część techniczna (kotłownia, magazyny, pralnia i suszarnia). Wejście na piętro budynku dostępne schodami zewnętrznymi, stalowymi. W korytarzu schody żelbetonowe, jednobiegowe prowadzące na II piętro. Powierzchnia poszczególnych kondygnacji ok. 110m² Powierzchnia użytkowa ok. 330 m² 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 8 do SIWZ zawierający projekt w tym: 1) Przedmiar robót, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną