Renowacja stolarki okiennej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach zlokalizowanym przy ul. Francuskiej

Biblioteka Śląska w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-021 Katowice, pl. Rady Europy
 • Telefon/fax: tel. 322 083 875, , fax. 322 083 720
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Śląska w Katowicach
  pl. Rady Europy 1
  40-021 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 083 875, , fax. 322 083 720
  REGON: 27687800700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bs.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja stolarki okiennej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach zlokalizowanym przy ul. Francuskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest renowacja stolarki okiennej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach zlokalizowanym przy ul. Francuskiej. Zakres czynności związanych z renowacją okien: - zabezpieczenie podłóg folią polietylenową i taśmą malarską; - demontaż płyt sufitu podwieszanego; - ostrożne wyjęcie skrzydeł drewnianych okiennych i drzwiowych; - oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby; - usunięcie starej farby olejnej; - ręczne cyklinowanie i szlifowanie; - uzupełnienie okitowania istniejących szyb w ramach drewnianych; - szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym, uzupełnienie nie pękniętej szyby; - oczyszczenie i naprawa okuć okiennych; - wymiana zamka skrzynkowego; -wymiana klamki; - zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem; - wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu; - wymiana uszkodzonych okapników; - dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, podokienników i innych elementów; - ponowny montaż płyt sufitu podwieszanego po zakończeniu konserwacji okna; - wymiana pionowych elementów ościeżnic okiennych wyjętych ze ścian; - przeklejenie skrzydeł okiennych; - demontaż krat okiennych; - dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ na który składają się następujące elementy: Załącznik 5a Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5b Rzut elewacji północnej zachodniej Załącznik 5c Rzut elewacji zachodniej Załącznik 5d Wymiary i przekroje okien Załącznik 5e Przedmiar robót „Renowacja stolarki okiennej w zabytkowym obiekcie Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy. ul. Francuskiej12” – wykonany przez Pracownię Projektową – Architekt Janusz Rączka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną