Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu oraz w budynku Urzędu Skarbowego w Będzinie

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-022 Katowice, Damrota
 • Telefon/fax: tel. 32 2076000, , fax. 32 2076010
 • Data zamieszczenia: 2018-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  Damrota 25
  40-022 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2076000, , fax. 32 2076010
  REGON: 102123400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu oraz w budynku Urzędu Skarbowego w Będzinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu oraz w budynku Urzędu Skarbowego w Będzinie, zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz projektem umowy. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględniać wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45332000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną