Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17

Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 43 59 , fax. 32 258 43 59
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
  ul. Grażyńskiego 17
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 43 59, fax. 32 258 43 59
  REGON: 10154690000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z malowaniem sali gimnastycznej z zapleczem i aulą oraz cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej , w szczególności:  zeskrobanie farb,  gruntowanie i wykonanie gładzi gipsowej,  malowanie : o sufity farbą emulsyjną ogólnego stosowania, o ściany powyżej lamperii farbą akrylową, o ściany w auli farbą ceramiczną, o lamperie farbą ftalową matową lub półmatową,  cyklinowanie parkietów w sali gimnastycznej:  lakierowanie lakierem podkładowym,  lakier nawierzchniowy jednoskładnikowy x 3,  odtworzenie pasów linii boiskowych,  malowanie stolarki drzwiowej,  zabezpieczenie podłóg,  wywóz i utylizacja odpadów budowlanych j) montaż rusztowań przesuwnych,  inne prace konieczne. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji obejmującej specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną