Realizacja zatwierdzonych projektów stałych organizacji ruchu na DW 932 i DW 945 z podziałem na 3 części: Część pierwsza zadania dotyczy: Realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DW 932 w miejscowości Świerklany Część druga zadania dotyczy: Realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DW 945 (dawna DK 69) na odcinku od granicy miasta Bielsko-Biała do skrzyżowania z DW 946 (z wyłączeniem części programowo-ruchowej istniejących sygnalizacji świetlnych) Część trzecia zadania dotyczy: Realizacji zatwierdzonych projektów stałych organizacji ruchu w ciągu DW 945 w miejscowości Jeleśnia, Krzyżowa i Korbielów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-609 Katowice, Lechicka
 • Telefon/fax: tel. 327 819 211 , fax. 032 781 92 00
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
  Lechicka 24
  40-609 Katowice, woj. śląskie
  tel. 327 819 211, fax. 032 781 92 00
  REGON: 27630300500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zatwierdzonych projektów stałych organizacji ruchu na DW 932 i DW 945 z podziałem na 3 części: Część pierwsza zadania dotyczy: Realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DW 932 w miejscowości Świerklany Część druga zadania dotyczy: Realizacji zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DW 945 (dawna DK 69) na odcinku od granicy miasta Bielsko-Biała do skrzyżowania z DW 946 (z wyłączeniem części programowo-ruchowej istniejących sygnalizacji świetlnych) Część trzecia zadania dotyczy: Realizacji zatwierdzonych projektów stałych organizacji ruchu w ciągu DW 945 w miejscowości Jeleśnia, Krzyżowa i Korbielów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie robót budowlanych tj. demontaż i montaż oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego i urządzeń brd. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316213-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną