Przetarg nieograniczony na dostawę notebooka, komputera obliczeniowego oraz monitora.

Główny Instytut Górnictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-166 Katowice, pl. Gwarków 1
 • Telefon/fax: tel. 032 2581631-9 , fax. 322596533
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Instytut Górnictwa
  pl. Gwarków 1
  40-166 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2581631-9, fax. 322596533
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę notebooka, komputera obliczeniowego oraz monitora.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony na dostawę notebooka, komputera obliczeniowego oraz monitora: Część I: Notebook – 1 szt. Część II: Komputer obliczeniowy – 1 szt. Część III: Monitor 24” – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną