Przeglądy techniczne i naprawy pojazdów samochodowych będących własnością KZGM Katowice.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeglądy techniczne i naprawy pojazdów samochodowych będących własnością KZGM Katowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów technicznych, napraw mechanicznych i elektrycznych oraz holowanie 9 pojazdów samochodowych stanowiących własność KZGM w Katowicach, wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres usług: A1. Pierwsza obsługa techniczna (OT – 1) obejmuje a) w dziedzinie mechaniki pojazdowej: ogólny przegląd pojazdu, smarowanie, sprawdzenie i regulacja hamulca ręcznego, oraz zasadniczego (nożnego), sprawdzenie akumulatora, kontrola oświetlenia zewnętrznego, kontrola poziomu oleju w silniku, ew. uzupełnienie, jeśli olej nie jest wymieniany, kontrola poziomu płynu chłodniczego, kontrola poziomu płynu hamulcowego, sprawdzenie stanu wycieraczek, kontrola poziomu płynu do spryskiwaczy szyb, ew. uzupełnienie, sprawdzenie stanu opon (sprawdzenie głębokości bieżnika i równomierności zużycia) oraz ciśnienia w kołach, ew. uzupełnienie, sprawdzenie elementów zawieszenia (przód i tył), (luzy elementów metalowo – gumowych), sprawdzenie stanu układu kierowniczego – luzy, stany połączeń, (zużycie drążków kierowniczych), kontrola stanu klocków i tarcz hamulcowych – przód i tył, sprawdzenie stanu przewodów hamulcowych, kontrola układu napędowego – stan połączeń, wycieki, osłony przegubów, sprawdzenie poziomu oleju w układzie wspomagania kierownicy, sprawdzenie stanu nacisku pasków osprzętu silnika, kontrola układu wydechowego – stanu połączeń, mocowań korozji, głośności, przygotowanie pojazdu do przeglądu rejestracyjnego. b) w dziedzinie elektryki samochodowej: oczyszczenie akumulatora, pokryw i otworów wentylacyjnych w korkach ogniw, kontrola stanu zacisków akumulatora, uzupełnienie elektrolitu, oczyszczenie końcówek akumulatora, sprawdzenie wskazań kontrolek deski rozdzielczej, sprawdzenie działania rozrusznika i alternatora, sprawdzenie stanu i działania sygnałów, świateł zewnętrznych i wewnętrznych, ustawienie świateł reflektorów (w razie potrzeby), sprawdzenie działania wycieraczek i kierunkowskazów, sprawdzenie wskazań wskaźnika oleju A.2 Druga obsługa techniczna (OT – 2) obejmuje dla każdego pojazdu: a) w dziedzinie mechaniki pojazdowej: sprawdzenie stanu oleju w silniku, skrzyni biegów i tylnym moście i ich wymiana, wymiana filtrów paliwa, oleju, powietrza, przeciwpyłowego, sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego, sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego, sprawdzenie ogólnego stanu technicznego pojazdu, kontrola amortyzatorów, kontrola hamulców, badanie siły i równomierności hamowania, kontrola jakości płynu hamulcowego, smarowanie zawiasów drzwi, kontrola szczelności układu klimatyzacji (pomiar ciśnień), b) w dziedzinie elektryki pojazdowej: przegląd akumulatorów, alternatora i rozrusznika, oczyszczenie zacisków akumulatora, kontrola stanu akumulatora i ładowania – test, przegląd zamocowania wyłącznika prądu regulatora napięcia oraz sprawdzenie ich działania, dokręcenie zacisków połączeń przewodów instalacji elektrycznej pomiędzy akumulatorem, rozrusznikiem i alternatorem, sprawdzenie napięcia ogniw akumulatora, sprawdzenie stanu przewodów i połączeń instalacji elektrycznej pojazdu, odczytanie /skasowanie kodów błędów/ usterek/inspekcji serwisowych B. typowe (uprzednio przewidziane i planowane) naprawy pojazdów w zakresie mechaniki i elektryki obejmuje m.in.: wymianę wahacza, wymianę przegubów, drążka kierownicy; wymianę łożyska koła, stabilizatora, amortyzatora oraz wymianę klocków hamulcowych, bębnów hamulcowych, szczęk hamulcowych, tarcz hamulcowych; wymianę sprzęgła; regulację hamulca ręcznego, wymianę płynu hamulcowego, linki hamulca; wymianę przewodów, pompy hamulcowej, pompy wspomagania; wymianę oleju w podzespołach; wymianę filtra paliwa, powietrza i kabinowego; napełnianie, odgrzybianie, dezynfekcja i ozonowanie klimatyzacji; przegląd podwozia; zbieżność kół; wymianę świecy żarowej; wymianę, naprawę rozrusznika i alternatora; regulację świateł; wymianę kół, wymianę ogumienia. C. Holowanie pojazdów samochodowych w przypadku nagłej awarii. D. Naprawy awaryjne, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć. 3. Prawo opcji. Zamawiający obejmuje część zamówienia prawem opcji. Obligatoryjny zakres zamówienia stanowią przeglądy techniczne OT-2. Prawo opcji polega na możliwości rozszerzenia zakresu zamówienia o przeglądy techniczne OT – 1 oraz naprawy (typowych i awaryjnych) oraz holowania pojazdów samochodowych. Konieczność wykonania przeglądów OT – 1, napraw oraz holowania jest niemożliwa do przewidzenia pod względem ilościowym i rodzajowym. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji określone są w umowie a zakres wskazano w załączniku 1a do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania wszystkich ilości wynikających z prawa opcji i tym samym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. 4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług polegające w szczególności na wykonywaniu przeglądów okresowych (OT – 1, OT – 2), typowych napraw oraz napraw awaryjnych w pojazdach służbowych. Wymóg nie dotyczy m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną