Prace remontowe klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 2536713, 2537785, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Krasińskiego 14
  40-019 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2536713, 2537785, , fax. -
  REGON: 27343728300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe elewacji, balkonów i klatek schodowych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o. 2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych przez Wykonawców. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia. 3. W celu umożliwienia składania ofert częściowych przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części: 1) Część nr 1 zamówienia: Prace remontowo – malarskie klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń samodzielnych budynków: a) przy ul. Dębowa 26, 26a, 26b w Katowicach (malowanie klatek schodowych), b) przy ul. Sportowej 27, 27a, 27b, 27c, 27d w Katowicach (malowanie klatek schodowych), c) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach (malowanie pomieszczeń), d) przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach (malowanie pomieszczeń), e) przy ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4 i Równoległa 7, 8 w Katowicach (malowanie pomieszczeń), f) przy ul. Saint Etienne 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a w Katowicach (6 – budynków – malowanie korytarzy piwnicznych). 2) Część nr 2 zamówienia: Prace remontowe ciągów pieszo jezdnych z wymianą gruntu, przełożeniem kostki betonowej i obrzeży na terenie zasobów KTBS Sp. z o.o.: a) osiedle mieszkaniowe przy ul. Pod Kasztanami 41÷83 w Katowicach, b) przy ul Obroki 43 w Katowicach, c) przy ul. Skowrońskiego 3, 3a w Katowicach, d) przy ul. Saint Etienne 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a w Katowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną