Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-003 Katowice, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2587-251 , fax. 0-32 2598-976
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
  ul. Rynek 10
  40-003 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 2587-251, fax. 0-32 2598-976
  REGON: 27924900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-slaskie.pl/teatrslaski/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego w Katowicach ul. Warszawska 2, Rynek 10 oraz Teatralna 2A, oraz ochrona transportu gotówki pomiędzy siedzibą Zamawiającego a bankiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79700000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną