OBSŁUGA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W ZAKRESIE USŁUG GEODEZYJNYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ A – OBEJMUJĄCA PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I DOTYCZĄCA POWIATÓW: GLIWICKIEGO, TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO, KŁOBUCKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEGO, MYSZKOWSKIEGO, BĘDZIŃSKIEGO, ZAWIERCIAŃSKIEGO; CZĘŚĆ B – OBEJMUJĄCA POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I DOTYCZĄCA POWIATÓW: RACIBORSKIEGO, RYBNICKIEGO, WODZISŁAWSKIEGO, MIKOŁOWSKIEGO, PSZCZYŃSKIEGO, CIESZYŃSKIEGO, ŻYWIECKIEGO, BIELSKIEGO, BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-609 Katowice, Lechicka
 • Telefon/fax: tel. 327 819 211 , fax. 032 781 92 00
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
  Lechicka 24
  40-609 Katowice, woj. śląskie
  tel. 327 819 211, fax. 032 781 92 00
  REGON: 27630300500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OBSŁUGA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W ZAKRESIE USŁUG GEODEZYJNYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ A – OBEJMUJĄCA PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I DOTYCZĄCA POWIATÓW: GLIWICKIEGO, TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO, KŁOBUCKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEGO, MYSZKOWSKIEGO, BĘDZIŃSKIEGO, ZAWIERCIAŃSKIEGO; CZĘŚĆ B – OBEJMUJĄCA POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I DOTYCZĄCA POWIATÓW: RACIBORSKIEGO, RYBNICKIEGO, WODZISŁAWSKIEGO, MIKOŁOWSKIEGO, PSZCZYŃSKIEGO, CIESZYŃSKIEGO, ŻYWIECKIEGO, BIELSKIEGO, BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OBSŁUGA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W ZAKRESIE USŁUG GEODEZYJNYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ A – OBEJMUJĄCA PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I DOTYCZĄCA POWIATÓW: GLIWICKIEGO, TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO, KŁOBUCKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEGO, MYSZKOWSKIEGO, BĘDZIŃSKIEGO, ZAWIERCIAŃSKIEGO; Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej, regulację stanu prawnego działek zajętych pasami drogowymi dróg wojewódzkich oraz innych dokumentów do aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia. CZĘŚĆ B – OBEJMUJĄCA POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I DOTYCZĄCA POWIATÓW: RACIBORSKIEGO, RYBNICKIEGO, WODZISŁAWSKIEGO, MIKOŁOWSKIEGO, PSZCZYŃSKIEGO, CIESZYŃSKIEGO, ŻYWIECKIEGO, BIELSKIEGO, BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej, regulację stanu prawnego działek zajętych pasami drogowymi dróg wojewódzkich oraz innych dokumentów do aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną