Obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej oraz monitorującej parametry pacjenta

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana
 • Telefon/fax: tel. 32 3581460, 3581200, 3581332 , fax. 32 2518437, 32 35 8 432
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Ceglana 35
  40-514 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, fax. 32 2518437, 32 35 8 432
  REGON: 00132576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uck.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej oraz monitorującej parametry pacjenta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej oraz monitorującej parametry pacjenta - dotyczy lokalizacji Katowice, ul. Ceglana 35 oraz ul. Medyków 14. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety: 1. Obsługa serwisowa aparatury: Respirator transportowy Oxylog 2000 Plus firmy Dräger. 2. Obsługa serwisowa aparatury: Aparat do znieczulania z wyposażeniem Fabius GS firmy Dräger. 3. Obsługa serwisowa aparatury: Respirator noworodkowy Babylog 8000 firmy Dräger. 4. Obsługa serwisowa aparatury: Aparat do znieczulania z wyposażeniem Fabius Tiro firmy Dräger. 5. Obsługa serwisowa aparatury: Respirator noworodkowy Babylog VN 500 firmy Dräger. 6. Obsługa serwisowa aparatury: Respirator Inspiration firmy Event Medical. 7. Obsługa serwisowa aparatury: Infant Flow SiPAP firmy CareFusion. 8. Obsługa serwisowa aparatury: Respirator PB740 oraz PB840 firmy Covidien. 9. Obsługa serwisowa aparatury: Wyposażenie aparatów do znieczulania Primus firmy Dräger (moduł Infiniti BIS). 10. Obsługa serwisowa aparatury: Aparatura anestezjologiczna firmy Dräger. 11. Obsługa serwisowa aparatury: Monitory parametrów życiowych firmy Dräger.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną