Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń oraz dotyczące pozostałych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach przy ul. Malczewskiego 1

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im.Karola Miarki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im.Karola Miarki
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40748 Katowice, ul. Jacka Malczewskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 202 97 19 , fax. 32 202 97 19
 • Data zamieszczenia: 2018-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im.Karola Miarki
  ul. Jacka Malczewskiego 1
  40748 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 202 97 19, fax. 32 202 97 19
  REGON: 72284500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń oraz dotyczące pozostałych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach przy ul. Malczewskiego 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z adaptacją mieszkania na sanitariaty i szatnie szkolne dla dzieci na parterze budynku „starej szkoły”, w szczególności: • Roboty budowlane i wykończeniowe: o wymurowanie ścianek działowych i zamurowanie otworów po drzwiach o wykonanie tynków na ścianach o wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowych o ognioodpornych o montaż sufitów podwieszonych El 30 o wymiana posadzek betonowych wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej o obłożenie ścian płytkami glazurowanymi o ułożenie płytek antypoślizgowych o wym 30*60 na podłogach o malowanie ścian i sufitów o montaż ścianek HPL w ubikacjach • Roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych o wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtyczkowych o montaż lamp zgodnie z projektem, puszek wyłączników i gniazd wtykowych o podłączenie instalacji do szafy TK o pomiary o montaż rur c.o, wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji o wyposażenie sanitariatów w ubikacje, umywalki, zlew dwukomorowy o montaż grzejników o włączenie instalacji co, wod-kan do istniejącej instalacji w piwnicy o próba szczelności instalacji • Roboty uzupełniające: o rozbiórka ścian, posadzek o wykucie ościeży drzwiowych o skucie płytek ze ścian i tynków o prace porządkowe i wywóz gruzu Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez COMTAREX Biuro Architektów Sp. z o.o., ul. Stawowa 3, 40-095 Katowice, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ. Jako materiał pomocniczy do wyceny - przedmiary robót - nie rodzące roszczeń finansowych i prawnych wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną