Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Valeska von Tiele- Winckler. Tradycje rodzinne…

Muzeum Historii Katowic ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Historii Katowic
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-025 Katowice, ul. Szafranka
 • Telefon/fax: tel. 322 562 134 , fax. 322 562 134
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Katowic
  ul. Szafranka 9
  40-025 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 562 134, fax. 322 562 134
  REGON: 10512410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Valeska von Tiele- Winckler. Tradycje rodzinne…
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  13. Parametry usługi Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Valeska von Tiele-Winckler. Tradycje rodzinne… FORMAT: (blok książki po obcięciu): 165 mm (szerokość) x 235 mm (wysokość) OKŁADKA: 170 mm x 240 mm OBJĘTOŚĆ: 272 strony NAKŁAD: 300 egz. KOLORYSTYKA: okładka – 4 + 4 + folia aksamitna + wybiórczo lakier UV środek – 4 + 4 + lakier offsetowy (zabezpieczający) wyklejka – 4+4 offset PAPIER okładka – twarda: karton 1300-1500 g/m²; oklejka 135 g/ m² środek – Artic Volume White 115 g/m2 OPRAWA: szyta nićmi. Kapitałka w kolorze zielonym (kolor zbliżony do koloru oklejki + tasiemka w tym samym kolorze). Książka posiada nr ISBN: 978-83-64356-38-4 Do wykonania: Proofy z okładki oraz wskazanych stron ( 16,17,30,146,147) i ozalid, naświetlenie, druk offsetowy (okładka + środki), introligatornia. Przed przystąpieniem do druku Wykonawca zobowiązany jest przekazać przygotowany materiał Zamawiającemu, w celu ostatecznej akceptacji. Wykonawca użyje do wykonania zamówienia materiałów własnych. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 79810000-5 Usługi drukowania, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy, 79821000-5 Drukarskie usługi wykańczalnicze. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną