Dostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeraty

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wyższa uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeraty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do danych świadczony na zasadzie prenumeraty. 2) Zamawiający dopuszcza możliwoći składania ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: a) część A – Dostęp do bazy Dalloz b) część B – Dostęp do bazy Darts-ip. 3) Zakres przedmiotu zamówienia: a) w zakresie części “A”: Dostęp do danych bazy Dalloz moduł Labour and Social Law świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeraty poprzez dostęp jednostanowiskowy dla Oddziału Specjalistycznego BUŚ – Biblioteka Prawnicza. Wykonawca zapewni identyfikowanie na serwerze wydawcy Biblioteki Prawniczej jako oddzielnego użytkownika. Kryterium identyfikacji będą adresy IP Oddz. Spec. – Biblioteka Prawnicza, IP: 155.158.242.2-24, 155.158.40.2-24 i 155.158.40.30-75. 72320000b) w zakresie części “B”: Dostęp do danych bazy Darts-ip świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeraty poprzez dostęp dla Oddziału Specjalistycznego BUŚ – Biblioteka Prawnicza. Wykonawca zapewni identyfikowanie na serwerze wydawcy Biblioteki Prawniczej jako oddzielnego użytkownika. Kryterium identyfikacji będą adresy IP Oddz. Spec. – Biblioteka Prawnicza, IP: 155.158.242.2-24, 155.158.40.2-24 i 155.158.40.30-75. Konkretny użytkownik (wraz z loginem i hasłem) będzie tworzony dla pracowników i studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ, po akceptacji twórcy bazy, bez ograniczenia liczby użytkowników. 4) Adres dostawy: Zamawiający wymaga dostarczenia potwierdzenia rejestracji usługi na adres e-mail określony w umowie. 5) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72320000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną