DOSTAWA (zakup) wyposażenia informatycznego do nowej siedziby Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Południe w Sosnowcu oraz Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza
 • Telefon/fax: tel. 032 2510241(8) w. 225, , fax. 032 133 53 33
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Katowicach
  ul. Wita Stwosza 31
  40-042 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2510241(8) w. 225, , fax. 032 133 53 33
  REGON: 30700000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA (zakup) wyposażenia informatycznego do nowej siedziby Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Południe w Sosnowcu oraz Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje dostawę (zakup) fabrycznie nowych, nieużywanych, sprawnych technicznie: - 24 szt. komputerów osobistych (stacjonarnych) wraz z oprogramowaniem; - 35 szt. monitorów komputerowych; - 20 szt. drukarek laserowych wielostanowiskowych (sieciowych) z dupleksem; jako wyposażenia do nowo powstałych siedzib powszechnych jednostek prokuratury w Sosnowcu. Zamawiający, dla każdej z Części zamówienia podstawowego odpowiednio, zastrzega Prawo Opcji określone w art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, polegające na możliwości zwiększenia wielkości i zakresu zamówienia (wykorzystanie prawa opcji) do +50% (największy możliwy zakres) zamówienia podstawowego w każdej z Części. Prawo Opcji obejmuje odpowiednio dostawę (zakup) fabrycznie nowych, nieużywanych, sprawnych technicznie: - 12 szt. komputerów osobistych (stacjonarnych) wraz z oprogramowaniem; - 17 szt. monitorów komputerowych; - 10 szt. drukarek laserowych wielostanowiskowych (sieciowych) z dupleksem; jako wyposażenia dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach lub podległych jej jednostek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 (5A i 5B) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną