dostawa wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej - 4szt.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-027 Katowice, ul. Francuska
 • Telefon/fax: tel. 322 591 668 , fax. 032 2591671, 2554633
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Francuska
  40-027 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 591 668, fax. 032 2591671, 2554633
  REGON: 28907000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny szpital kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej - 4szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2019r. wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej – 4szt.: dostawę złożenie, montaż, uruchomienie oraz szkolenie. Szczegółowe parametry wymagane oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione są w załączniku nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną