DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA STACJI DIALIZ POZAUSTROJOWYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-027 Katowice, ul. Francuska
 • Telefon/fax: tel. 322 591 668 , fax. 032 2591671, 2554633
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Francuska
  40-027 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 591 668, fax. 032 2591671, 2554633
  REGON: 28907000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA STACJI DIALIZ POZAUSTROJOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla stacji dializ pozaustrojowych wg. pakietów: Pakiet nr 1 – Dializatory niskoprzepływowe z błoną syntetyczną Pakiet nr 2 – Dializatory wysokoprzepływowe z błoną syntetyczną Pakiet nr 3 – Dializatory wstępnie heparynizowane Pakiet nr 4 – Dializatory średnioprzepływowe Pakiet nr 5 – Dializatory do rozszerzonej hemodializy Pakiet nr 6 – Linie krwi tętniczo-żylnej kompatybilne z aparatem Fresenius 4008 Pakiet nr 7 – Linie krwi tętniczo-żylnej kompatybilne z aparatem Fresenius 5008 Pakiet nr 8 – Cewniki czasowego dostępu żylnego do hemodializy trójkanałowe Pakiet nr 9 – Igły do hemodializy Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione są w załączniku nr 1 – 9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181520-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną