Dostawa wraz z rozładunkiem brukowych kostek, krawężników i obrzeży betonowych

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40381 Katowice, ul. Józefy Kantorówny
 • Telefon/fax: tel. (032) 256 99 01 , fax. (032) 256 98 47
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  ul. Józefy Kantorówny
  40381 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 256 99 01, fax. (032) 256 98 47
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z rozładunkiem brukowych kostek, krawężników i obrzeży betonowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z rozładunkiem brukowych kostek, krawężników i obrzeży betonowych w ilościach:  Kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8cm - 1000 m2;  Kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm - 2000 m2;  Krawężnik betonowy szary drogowy /30x15x100/, najazdowy /22x15x100/ - 1100 mb;  Obrzeże trawnikowe betonowe 6x20x100 - 1500 sztuk;  Obrzeże trawnikowe betonowe 8x25x100 - 500 sztuk;  Krawężnik betonowy szary łukowy skos - 300mb;  Palisada prostokątna szara (wys. 60;80;100) – 30mb:  Stopnie schodowe łupane 120x35x15 – 30szt;  Bloczek drogowy /24-25x38x12/ - 100szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44114200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną