DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-027 Katowice, ul. Francuska
 • Telefon/fax: tel. 322 591 668 , fax. 032 2591671, 2554633
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Francuska
  40-027 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 591 668, fax. 032 2591671, 2554633
  REGON: 28907000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych wg pakietów: Pakiet 1 – Syntetyczna, niewchłanialna monofilamentowa nić z poliamidu 6/66 dla poz. 1-20 i poliamidu 6/6 dla poz. 21-22 Pakiet 2 – Sterylna, plecionkowa, syntetyczna, nić niewchłanialna zbudowana z włókien poliestru, powlekana silikonem lub polibutylanem Pakiet 3 – poz. 1-32 plecionkowa, syntetyczna, sterylna NIĆ WCHŁANIALNA zbudowana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% poli-L-laktydu, powlekana o średnim okresie podtrzymywania tkanki i całkowitej absorpcji 56- 70 dni; poz. 33-35 - powlekane dodatkowo substancją antyseptyczną – dioctanem chorheksydyny Pakiet 4 – Nić sterylna, jednowłóknowa, syntetyczna, wchłanialna, zbudowana z poli-4-hydroxybutyratu o okresie podtrzymywania 90 dni i okresie wchłaniania min. 1 rok. Pakiet 5 – Nić sterylna, jednowłóknowa, syntetyczna, niewchłanialna, z polipropylenu i polietylenu Pakiet 6 – Nić sterylna, jednowłóknowa, syntetyczna, wchłanialna, zbudowana z poli-p-dioksanonu o okresie podtrzymywania 10 tygodni i okresie wchłaniania od 180 -210 dni. Pakiet 7 – Taśma do szycia narządów miąższowych Pakiet 8 – Nić monofilamentowa, wchłanialna, z antybakteryjnym nasączeniem podtrzymująca tkankę w 60 % po 42 dniach od zaimplantowania . Okres wchłaniania 182-238 dni. Pakiet 9 – Nić monofilamentowa wchłanialna, z antybakteryjnym nasączeniem, podtrzymująca tkankę w 30 % po 14 dniach od zaimplantowania. Okres wchłaniania 90-120 dni. Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione są w załącznikach nr 1 – 9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną