Dostawa sprzętu meblowego w ramach projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biblioteka Śląska w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-021 Katowice, pl. Rady Europy
 • Telefon/fax: tel. 322 083 875, , fax. 322 083 720
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Śląska w Katowicach
  pl. Rady Europy 1
  40-021 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 083 875, , fax. 322 083 720
  REGON: 276878007
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bs.katowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu meblowego w ramach projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu meblowego w ramach projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Fotel ergonomiczny – 103 szt. 2) Podnóżek ergonomiczny – 99 szt. 3) Fotel dla introligatora – 7 szt. 4) Fotel dla osób niepełnosprawnych (1) – 2 szt. 5) Biurko dla osób niepełnosprawnych (1) – 2 szt. 6) Fotel dla osoby niepełnosprawnej (2)– 1 szt. 7) Biurko dla osób niepełnosprawnych (2) – 1 szt. 8) Wózek biblioteczny – 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną