Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Szpital Murcki Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Murcki Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-749 Katowice, ul. A. Sokołowskiego
 • Telefon/fax: tel. 322 556 163 , fax. 322 556 337
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Murcki Sp. z o.o.
  ul. A. Sokołowskiego 2
  40-749 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 556 163, fax. 322 556 337
  REGON: 27640223300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmurcki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa preparatów do skóry błon śluzowych i ran, preparatów do rąk, preparatów do powierzchni, preparatów do narzędzi, środków do maszynowego mycia i dezynfekcji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną