Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-065 Katowice, Mikołowska
 • Telefon/fax: tel. 322 075 100, , fax. 322 516 868
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Mikołowska 1
  40-065 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 075 100, , fax. 322 516 868
  REGON: 32788200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L-1, do celów grzewczych spełniającego wymagania określone w PN-C-96024 w ilości ok. 90 000 dm³
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną