„Dostawa instrumentów dętych blaszanych”

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-202 Katowice, Pl. Wojciecha Kilara
 • Telefon/fax: tel. 327 325 300, , fax. 322 571 384
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
  Pl. Wojciecha Kilara 1
  40-202 Katowice, woj. śląskie
  tel. 327 325 300, , fax. 322 571 384
  REGON: 24026020600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nospr.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa instrumentów dętych blaszanych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Dostawa obejmuje: a) Tuba Kontrabasowa z futerałem i skrzynią transportową - - 1 szt., b) Euphonium z futerałem- 1 szt., c) Tuba Wagnerowska in B z tłumikiem i futerałem – 2 szt., d) Tuba Wagnerowska in F z tłumikiem i futerałem - 2 szt. - wraz z 24-miesięczną usługą gwarancyjną i serwisem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną