Dostawa czasopism polskich oraz prasy w 2019r. dla Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547 , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2019-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, fax. 32 2083568
  REGON: 000289035
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czasopism polskich oraz prasy w 2019r. dla Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa czasopism polskich oraz prasy w roku 2019 dla Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiajacy podzielił przedmiot zamówienia na 13 pakietów . Grupa I - Dostawa czasopism polskich w roku 2019 (Pakiet nr 1-6), Grupa II - Dostawa prasy polskiej w roku 2019 (Pakiet nr 7-13). Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o wymagania określone w SIWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną