Dostawę precyzyjnego kalibratora wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego, napięcia stałego i przemiennego oraz rezystancji do wzorcowania multimetrów wielofunkcyjnych

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-957 Katowice, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 032 259 94 81 , fax. 0-32 353 75 72
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
  Rynek 9
  40-957 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 259 94 81, fax. 0-32 353 75 72
  REGON: 33264700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: katowice.gum.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę precyzyjnego kalibratora wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego, napięcia stałego i przemiennego oraz rezystancji do wzorcowania multimetrów wielofunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Dostawę precyzyjnego kalibratora wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego, napięcia stałego i przemiennego oraz rezystancji do wzorcowania multimetrów wielofunkcyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną