Świadczenie usług pocztowych w obrocie pocztowym i zagranicznym

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-145 Katowice, Józefowska
 • Telefon/fax: tel. 32 207 01 00, 207 01 23, , fax. 32 207 01 84
 • Data zamieszczenia: 2018-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach
  Józefowska 102
  40-145 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 207 01 00, 207 01 23, , fax. 32 207 01 84
  REGON: 1741786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipn.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie pocztowym i zagranicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz ich zwrotów na rzecz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną